GEBO Technic-Engineering Sp. z o.o.
Inżynierskie Biuro Konstrukcyjne

ul. Jeżynowa 21, 86-005 Zielonka, POLAND

NIP: 967-12-54-459, Regon: 340245238

+ 48 (052) 376 07 50